1-Nüfus cüzdanlarının asılları ve 1’er adet fotokopileri. (Fotoğrafsız; yıpranmış, çocukluk fotoğrafı olan ve evli yazan kimlikler kesinlikle kabul edilmez.) Sürücü belgesi ve mesleki kimlikler ile başvuru yapılamaz.

2-Vesikalık fotoğraf 4’er adet. (Son 6 ay içerisinde; renkli, ön cepheden ve sivil giysilerle çekilmiş olması gerekmektedir. Biyometrik fotoğraf kesinlikle kabul edilmemektedir.

3-Talasemi (Akdeniz Anemisi )testi. Belediye Evleri Mh.84173 Sk.N:5 (Ruh Sağlığı Hastanesi karşısı Final Okulları arkası) adresinde bulunan Kalıtsal Kan Hastalıkları Merkezinden alınması zorunludur. TLF:03223244188

4- Aile Hekimliğinden alınacak kaşeli, onaylı ve fotoğraflı evlilik için sağlık raporları. Raporda “Evlenmeye engel olacak hastalıklardan salim olduğu anlaşılmıştır.” ibaresi mutlaka bulunacaktır. Özel hastanelerden alınan sağlık raporları İl Sağlık Müdürlüğüne onaylatılacaktır.

5-İl Göç İdaresine kayıtlı olan ve Geçici koruma kapsamında bulunan Mülteciler kayıtlı bulundukları İl Göç İdaresinden Evlenme Ehliyet Belgesi almak zorundadırlar.

6-Çiftler birlikte müracaat etmek zorundadırlar. Birlikte müracaat edemeyecek olanlar noterden alınan vekâletname ile başvurularını yapabileceklerdir.

ÖNEMLİ BİLGİLER:

1- 16 yaşını dolduran kadın ve erkeğin evlenebilmesi için mahkeme kararı gerekmektedir.

2- 17 yaşını tamamlayan kadın veya erkek; anne-baba(veli) izni, eğer veli yoksa vasi veya vesayet makamının izni ile evlenebilir.

3-Kadınlar için boşanma veya eşinin ölümü durumlarının üzerinden 300 gün süre geçmelidir veya Aile mahkemesinden iddet müddetinin kaldırılmasının kesinleşmiş kararının getirilmesi zorunludur.

4-Soyadını kullanmak isteyen kadınlar bu isteğini müracaat esnasında belirtmelidirler.

5-Mesai saatleri içinde nikâh ücreti aile cüzdanı bedeli olan 160 TL’dir. Mesai saatleri dışında nikâh ücreti, aile cüzdanı ücreti ile birlikte 460 TL’dir.

6- Resmi tatil günlerinde nikâh yapılmamaktadır.