YABANCI ÜLKE VATANDAŞLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

  1. DOĞUM BELGESİ: Kişinin adı, soyadı, doğum yeri, doğum tarihi açıkça yazılı olduğu,  Türkiye’deki tercüme büroları tarafından tercüme edilmiş ve Noter tasdikli
  2. EVLENME EHLİYET BELGESİ: Kişinin evlenmesine engel bir hali olmadığını, bekâr/boşanmış ya da dul olduğunu belirtir Türkiye’deki tercüme büroları tarafından tercüme edilmiş ve Noter tasdikli belge.
  3. PASAPORT: Türkiye’deki tercüme büroları tarafından tercüme edilmiş ve Noter tasdikli hali.

 

YABANCI EVLİLİKLER İLE İLGİLİ EK BİLGİLER

  1. Ahvali Şahsiye sözleşmesine taraf olan ülke vatandaşları; Doğum Belgesi ve Evlenme Ehliyet Belgesini. “Çok Dilli” olarak alacaklar. (Örnek: Almanya, Hollanda, Belçika, İtalya, Fransa, Avusturya)
  2. Lahey Sözleşmesine üye ülke vatandaşları ise; Doğum Belgesi ve Evlenme Ehliyet Belgesini Apostilli alacaklar. Apostilli olan belgeler, Türkiye’deki tercüme büroları tarafından tercüme ettirilerek, Noterden tasdik ettirilecek.(Örnek: Rusya, Azerbaycan, Kırgızistan. Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan, Belarus,  Ukrayna)
  3. Hiçbir sözleşmeye taraf olmayan ülke vatandaşları; Ülkelerinden aldıkları evrakları, Ankara‘daki Konsolosluklarına onaylattırdıktan sonra, Dışişleri Bakanlığı’na tasdik ettirip, Türkiye’deki tercüme büroları tarafından tercüme edilmiş ve Noter tasdikli halini getirecekler.(Örnek: Suriye, İran, Irak. Ürdün, Fas, Cezayir, Suudi Arabistan .)
  4. Evraklarını Türkiye’deki Konsolosluklarından temin edecek olanlar, Konsolosluk Ankara’da ise Dışişleri Bakanlığı’na, diğer illerde ise o İl’in Valiliği’ne tasdik ettirdikten sonra, Türkiye’deki tercüme büroları tarafından tercüme edilmiş ve Noter tasdikli halini getirecekler.